Skoči na glavno vsebino

Spoštovani starši.

Nabava učbeniških gradiv za naslednje šolsko leto poteka po Pravilniku o upravljanju učbeniških skladov in v skladu z Navodili MVI.

Učbenike si bodo vaši učenci lahko, tako kot do sedaj, brezplačno izposodili iz šolskega učbeniškega sklada. Za to vam ni potrebno posebej izpolnjevati obrazcev. Če boste učbenike za učence kupili sami, o tem pisno obvestite razrednike do četrtka, 22. junija 2023.

Vsa učna gradiva za prvošolce, drugošolce in tretješolce nabavi šola.

Delovne zvezke od 4. do 9. razreda in šolske potrebščine nabavite starši.

Upamo, da bomo novo šolsko leto pričakali pripravljeni, z vsemi učbeniki, delovnimi zvezki in ostalimi šolskimi potrebščinami.

Lepo pozdravljeni!
Martina Kozorog Kenda,                                          Ciril Makovec,
upravljalka učbeniškega sklada                               ravnatelj

 

Seznam učbenikov, delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv za šolsko leto 2023/2024.

Dostopnost