Učbeniški sklad

Spoštovani starši!

Nabava učbeniških gradiv za naslednje šolsko leto poteka po Pravilniku o upravljanju učbeniških skladov in v skladu z Navodili MIZŠ.

Učbenike si bodo vaši učenci lahko, tako kot do sedaj, brezplačno izposodili iz šolskega učbeniškega sklada. Za to vam ni potrebno posebej izpolnjevati obrazcev. Če boste učbenike za učence kupili sami, o tem pisno obvestite razrednike do petka, 21. junija 2019.

Vsa učna gradiva za prvošolce in drugošolce nabavi šola.

Delovne zvezke od 3. do 9. razreda in šolske potrebščine nabavite starši.

Upam, da bomo novo šolsko leto pričakali pripravljeni, z vsemi učbeniki, delovnimi zvezki in ostalimi šolskimi potrebščinami.

Lepo pozdravljeni!
Martina Kozorog Kenda,                                          Ciril Makovec,
upravljalka učbeniškega sklada                               ravnatelj

 

IZBOR UČBENIKOV IN DELOVNIH ZVEZKOV, KI JIH ZA ŠOLSKO LETO 2019/2020 PREDLAGA STROKOVNI AKTIV

 

 1. razred

Seznam učnih gradiv

Kramarič, M. Kern, et al.: LILI IN BINE 1, MALI KOMPLET – medpredmetni delovni zvezki v 4 delih + 1. del delovnega zvezka za opismenjevanje + priloga Rišem črte 1 + škatla za likovne potrebščine + koda za LILIBI, založba ROKUS-KLETT, EAN: 3830064620695

Vsa učna gradiva za prvošolce nabavi šola.

 1. razred

Seznam učnih gradiv

M. Kramarič, M. Kern, et al.: LILI IN BINE 2, OBOGATENI KOMPLET – samostojni delovni zvezki s prilogo za angleščino, brezplačnimi prilogami + 2. del delovnega zvezka za opismenjevanje + koda za LILIBI, PRENOVA 2017, založba ROKUS-KLETT, EAN: 3831075927919
M. Kordigel Aberšek: LILI IN BINE 2, berilo, založba ROKUS-KLETT, EAN: 9789612712150

Vsa učna gradiva za drugošolce nabavi šola.

 1. razred

Seznam delovnih zvezkov

Predmet Gradivo EAN Založba Cena
UK R M. Kramarič, M. Kern, et al.: LILI IN BINE 3, KOMPLET A – samostojni delovni zvezki s prilogo za angleščino, brezplačno prilogo + koda LILBI, NOVO 2018 3831075928473 ROKUS-KLETT 38,00
MAT A. Dežman, S. Osterman: RAČUNANJE JE IGRA 3, delovni zvezek 3830017145435 ANTUS 7,95
Skupaj: 45,95

Seznam učbenikov

M. Kordigel, I. Saksida: LILI IN BINE 3, berilo, založba ROKUS-KLETT, EAN: 9789612712785, 9789612713867
 1. razred

Seznam delovnih zvezkov

Predmet Gradivo EAN Založba Cena
SLJ D. Berc Prah, S. Jan, D. Kapko: RADOVEDNIH PET 4, samostojni delovni zvezek za slovenščino-jezik v 2 delih 9789612713263 ROKUS-KLETT 15,00
MAT A. Dežman, S. Osterman: RAČUNANJE JE IGRA 4, delovni zvezek 3830017145442 ANTUS 5,95
MAT M. Kopasić, M. Jurkovič: RADOVEDNIH PET 4, samostojni delovni zvezek za matematiko v 4 delih 9789612713294 ROKUS-KLETT 19,00
TJA  SUPER MINDS 1, delovni zvezek za angleščino, poslovenjen, IZDAJA 2018, založba ROKUS-KLETT 9789612718787 ROKUS-KLETT 13,90
NIT Florjančič, Zajc: GRADIVO: NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA 4, navodila in praktično gradivo za ustvarjanje 9789616740241 IZOTECH 13,00
Skupaj: 66,85

Seznam učbenikov

M. Blažič, G. Kos et al.: RADOVEDNIH PET 4, berilo, založba ROKUS-KLETT, EAN: 3831075925748
M. Cotič et al.: SVET MATEMATIČNIH ČUDES 4, učbenik za matematiko, založba DZS, EAN: 9789610207429
H. Puchta; G. Gerngross; P. Lewis-Jones: SUPER MINDS 1, učbenik z DVD-rom-om za angleščino + dodatno gradivo, založba ROKUS-KLETT, EAN: 9780521148559
H. Verdev, J. M. Razpotnik: RADOVEDNIH PET 4, učbenik za družbo, založba ROKUS-KLETT, EAN: 9789612713300
A. Štucin, M. Grašič Slevec, P. Mežnar: RADOVEDNIH PET 4, učbenik za naravoslovje in tehniko, založba ROKUS-KLETT, EAN: 9789612713201
T. Mraz Novak, dr. J. Lango: RADOVEDNIH PET 4, učbenik za glasbeno umetnost, založba ROKUS-KLETT, EAN: 9789612713225
M. A. Apicella, M. Madé: MAGICA ITALIA 1, učbenik za italijanščino, založba MKT, EAN: 9788853614834
 1. razred

Seznam delovnih zvezkov

Predmet Gradivo EAN Založba Cena
UK R Več avtorjev: RADOVEDNIH PET 5,  KOMPLET B  – samostojni delovni zvezki za slovenščino, matematiko in družbo s kodo, NOVO 2018 3831075928404 ROKUS-KLETT 39,00
TJA S. Maidment, L. Roberts: HAPPY STREET 2 NEW EDITION, delovni zvezek 9780194730877 MKT 15,90
Skupaj: 54,90

Seznam učbenikov

M. Blažič et al.: RADOVEDNIH PET 5, berilo, založba ROKUS-KLETT, EAN: 3831075925731
M. Cotič et al.: SVET MATEMATIČNIH ČUDES 5, učbenik, prenova 2013, založba DZS, EAN: 9789610203261
S. Maidment, L. Roberts: HAPPY STREET 2 NEW EDITION, učbenik za angleščino z dodatkom, založba MKT, EAN: 9780194730846
M. Umek, O. Janša Zorn: DRUŽBA IN JAZ 2, učbenik za 5. razred, PRENOVLJENO, založba MODRIJAN, EAN: 9789612416317
D. Krnel et al.: OD MRAVLJE DO SONCA 2, učbenik za naravoslovje in tehniko za 5. razred, PRENOVLJENO, založba MODRIJAN, EAN: 9789612416393, 9789617053364
S. Hribar Kojc: GOSPODINJSTVO 5, učbenik, založba MKZ, EAN: 9789610107316
T. Mraz Novak, dr. J. Lango: RADOVEDNIH PET 5, učbenik za glasbeno umetnost, založba ROKUS-KLETT, EAN: 3831075927414
 1. razred

Seznam delovnih zvezkov

Predmet Gradivo EAN Založba Cena
SLJ P. Avbar, D. Dolenc, P. Kodre: OD GLASOV DO KNJIŽNIH SVETOV 6, samostojni delovni zvezek za slovenščino – jezik in književnost, II. izdaja 2018 9789612717834 ROKUS-KLETT 17,35
TJA D. Goodey, N. Goodey: MESSAGES 1, NEW EDITION, učbenik za angleščino, slovenska izdaja, prenova 2014 3831075927261 ROKUS-KLETT 16,50
TJA D. Goodey, N. Goodey: MESSAGES 1, NEW EDITION, delovni zvezek za angleščino, slovenska izdaja, prenova 2014 3831075927476 ROKUS-KLETT 14,90
GEO TOPOGRAFSKI IN NEMI ZEMLJEVID SVETA 1:70 000 000 (plastificiran, s flomastrom in gobico) 3830064620374 AJDA 5,90
Skupaj: 54,65

Seznam učbenikov

M. Robič, J. Berk, J. Draksler: SKRIVNOSTI ŠTEVIL IN OBLIK 6, učbenik, prenova 2013, založba ROKUS-KLETT, EAN: 9789612712938
E. Baloh, B. Lenart: GEOGRAFIJA 6, učbenik, prenova 2012, založba MKZ, EAN: 9789610116998
H. Verdev: RAZISKUJEM PRETEKLOST 6, učbenik za zgo, PREN., založba ROKUS, EAN: 9789612717162
I. Devetak, M. Kovič, G. Torkar: DOTIK NARAVE 6, učbenik, založba ROKUS-KLETT, EAN: 9789612712181
V. Koch, S. Hribar Kojc, T. Hitti: GOSPODINJSTVO 6, učbenik, založba MKZ, EAN: 9789610107323
S. Androlić et al.: PRAVA TEHNIKA 6, učbenik, založba ROKUS-KLETT, EAN: 9789612718558
A. Pesek: GLASBA DANES IN NEKOČ 6, učbenik z dodatkom za prenovljen UN, založba ROKUS-KLETT, EAN: 9789612716172
 1. razred

Seznam delovnih zvezkov

Predmet Gradivo EAN Založba Cena
SLJ P. Avbar, D. Dolenc, P. Kodre: OD GLASOV DO KNJIŽNIH SVETOV 7, samostojni delovni zvezek za slovenščino – jezik in književnost, II. izdaja 2018 9789612717841 ROKUS-KLETT 17,35
TJA D. Goodey, N. Goodey: MESSAGES 2, NEW EDITION, učbenik za angleščino, slovenska izdaja 3831075927278 ROKUS-KLETT 16,50
TJA D. Goodey, N. Goodey: MESSAGES 2, NEW EDITION, delovni zvezek za angleščino, slovenska izdaja 3831075927469 ROKUS-KLETT 14,90
GEO Monde Neuf: ROČNI ZEMLJEVID EVROPE, plastificirano – piši/briši 9788634126358 DZS 5,90
GEO Monde Neuf: ROČNI ZEMLJEVID AZIJE, plastificirano – piši/briši 9788634126365 DZS 5,70
Skupaj: 60,35

Seznam delovnih zvezkov za izbirni predmet

Predmet Gradivo EAN Založba Cena
IZP T. Marin, A. Albano: PROGETTO ITALIANO JUNIOR 1, učbenik+CD za italijanščino v 7. in 8. razredu 9789606930324 MKT 21,50
Skupaj: 21,50

Seznam učbenikov

J. Berk, J. Draksler, M. Robič: SKRIVNOSTI ŠTEVIL IN OBLIK 7, učbenik, prenova 2012, založba ROKUS-KLETT, EAN: 9789612712228
H. Verdev: RAZISKUJEM STARI SVET 7 – NOVO POTOVANJE, učbenik za geografijo, PRENOVA 2019, založba ROKUS-KLETT, EAN: 9789612719418
O. Janša Zorn, M. Zorn, D. Mihelič: KORAKI V ČASU 7, učbenik za zgodovino v 7. razredu, založba DZS, EAN: 9789610201144
P. Karba, D. Lasič, N. Jesenko: DOMOVINSKA IN DRŽAVLJANSKA KULTURA IN ETIKA 7, učbenik, prenova 2012, založba MKZ, EAN: 9789610122036
I. Devetak, M. Kovič, G. Torkar: DOTIK NARAVE 7, učbenik, PRENOVA 2018, založba ROKUS-KLETT, EAN: 9789612718602
B. Aberšek et al.: TEHNIKA 7, učbenik, založba DZS, EAN: 9788634124255
A. Pesek: GLASBA DANES IN NEKOČ 7, učbenik, PRENOVA 2018, založba ROKUS-KLETT, EAN: 9789612718916
 1. razred

Seznam delovnih zvezkov

Predmet Gradivo EAN Založba Cena
SLJ P. Avbar, D. Dolenc, P. Kodre: OD GLASOV DO KNJIŽNIH SVETOV 8, samostojni delovni zvezek za slovenščino – jezik in književnost, II. izdaja 2018 9789612717858 ROKUS-KLETT 17,35
TJA D. Goodey, N. Goodey: MESSAGES 3, NEW EDITION, učbenik za angleščino, slovenska izdaja 3831075927285 ROKUS-KLETT 16,50
TJA D. Goodey, N. Goodey: MESSAGES 3, NEW EDITION, delovni zvezek za angleščino, slovenska izdaja 3831075927452 ROKUS-KLETT 14,90
BIO D. Fon, B. Urbančič: BIOLOGIJA 8, interaktivni učni komplet nove generacije za biologijo v 8. razredu osnovne šole 3831075927353 ROKUS-KLETT 14,90
Skupaj: 63,65

Seznam učbenikov

M. Robič, J. Berk, J. Draksler: SKRIVNOSTI ŠTEVIL IN OBLIK 8, učbenik, prenova 2012, založba ROKUS-KLETT, EAN: 9789612712242
H. Verdev: RAZISKUJEM NOVI SVET 8, učbenik, založba ROKUS-KLETT, EAN: 9789612099985
J. Razpotnik, D. Snoj: RAZISKUJEM PRETEKLOST 8, učbenik, POSODOBLJEN, založba ROKUS-KLETT, EAN: 9789612710095
P. Karba, N. Jesenko: DOMOVINSKA IN DRŽAVLJANSKA KULTURA IN ETIKA 8, učbenik, prenova 2012, založba MKZ, EAN: 9789610122043
M. Svečko: SPOZNAVAM SVOJE TELO, učbenik za biologijo v 8. razredu, založba DZS, EAN: 9789610200802
B. Beznec et al.: MOJA PRVA FIZIKA 1, učbenik za 8. razred, PRENOVLJENO, založba MODRIJAN, EAN: 9789612416331
M. Vrtačnik, S. A. Glažar, K. Wissiak Grm: MOJA PRVA KEMIJA 1, učbenik za 8. razred, založba MODRIJAN, EAN: 9789616465755
B. Aberšek, F. Florjančič, A. Papotnik: TEHNIKA 8, učbenik, založba DZS, EAN: 9788634127485
I. Vrbančič, M. Prel, J. Veit: GLASBA 8, učbenik s CD-jem, prenova, založba MKZ, EAN: 9789610131984
 1. razred

Seznam delovnih zvezkov

Predmet Gradivo EAN Založba Cena
SLJ P. Avbar, D. Dolenc, P. Kodre: OD GLASOV DO KNJIŽNIH SVETOV 9, samostojni delovni zvezek za slovenščino – jezik in književnost, II. izdaja 2018 9789612717865 ROKUS-KLETT 17,35
GEO  TOPOGRAFSKI IN NEMI ZEMLJEVID SLOVENIJE 1:475.000  (plastificiran, s flomastrom in gobico), založba AJDA 3830064620350 AJDA 5,90
BIO

D. Fon, B. Urbančič: BIOLOGIJA 9, interaktivni dostop do e-učbenika za biologijo v 9. razredu osnovne šole, založba ROKUS-KLETT

Naročimo v šoli

10,00
Skupaj: 33,25

Seznam učbenikov

M. Robič, J. Berk, J. Draksler: SKRIVNOSTI ŠTEVIL IN OBLIK 9, učbenik, prenova 2013, založba ROKUS-KLETT, EAN: 9789612712952
H. Verdev: RAZISKUJEM SLOVENIJO, učbenik za geografijo, založba ROKUS-KLETT, EAN: 9789612711115
J. Razpotnik, D. Snoj: RAZISKUJEM PRETEKLOST 9, učbenik za zgodovino, prenova 2013, založba ROKUS-KLETT, EAN: 9789612712990
M. Svečko, A. Gorjan: SPOZNAVAM ŽIVI SVET, učbenik za biologijo v 9. razredu, založba DZS, EAN: 9789610200796
B. Beznec et al.: MOJA PRVA FIZIKA 2,  učbenik za 9. razred, PRENOVLJENO, založba MODRIJAN, EAN: 9789612416355
M. Vrtačnik, S. A. Glažar, K. Wissiak Grm: MOJA PRVA KEMIJA, učbenik za 8. in 9. razred PRENOVLJENO, založba MODRIJAN, EAN: 9789612417192, 9789617053340
I. Vrbančič, M. Prel, J. Veit: GLASBA 9,  učbenik s CD-jem, prenova, založba MKZ, EAN: 9789610125211

 

Osnovna šola Dušana Muniha Most na Soči, podružnica DOLENJA TREBUŠA

Seznam učbenikov, delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv za šolsko leto 2019/2020

 1. razred

Seznam učnih gradiv

Rajšp, J. Žic: LILI IN BINE 1, samostojni delovni zvezek za matematiko, 3. deli, založba ROKUS-KLETT, EAN: 9789612717971

Osterman, B. Stare: RAČUNANJE JE IGRA 1, delovni zvezek, ANTUS, 3830017145411

Vsa učna gradiva za prvošolce nabavi šola.

 1. razred

Seznam učnih gradiv

M. Kramarič, M. Kern, et al.: LILI IN BINE 2, samostojna delovna zvezka za slovenščino, 2. dela, založba ROKUS-KLETT, EAN: 9789612716370
M. Kramarič, M. Kern, M. Pipan: LILI IN BINE 2, učbenik za slovenščino – jezik, založba ROKUS-KLETT, EAN: 9789612712129
M. Kordigel Aberšek: LILI IN BINE 2, berilo, založba ROKUS-KLETT, EAN: 9789612712150
M. Rajšp, J. Žic et al.: LILI IN BINE 2, samostojni delovni zvezki za matematiko, 3. deli, založba ROKUS-KLETT, EAN: 9789612716356
M. Rajšp, J. Žic: LILI IN BINE 2, učbenik za matematiko, založba ROKUS-KLETT, EAN: 9789612712136
S. Osterman: RAČUNANJE JE IGRA 2, delovni zvezek, založba ANTUS, EAN: 3830017145428

Vsa učna gradiva za drugošolce nabavi šola.

 1. razred

Seznam delovnih zvezkov

Predmet Gradivo EAN Založba Cena
UK R M. Kramarič, M. Kern, et al.: LILI IN BINE 3, KOMPLET A – samostojni delovni zvezki s prilogo za angleščino, brezplačno prilogo + koda LILBI, NOVO 2018 3831075928473 ROKUS-KLETT 38,00
Skupaj: 38,00

Seznam učbenikov

M. Kramarič, M. Kern, M. Pipan: LILI IN BINE 3, učbenik za slovenščino, založba ROKUS-KLETT, EAN: 9789612712761
M. Kordigel, I. Saksida: LILI IN BINE 3, berilo, založba ROKUS-KLETT, EAN: 9789612712785
M. Rajšp, J. Žic: LILI IN BINE 3, učbenik za matematiko, založba ROKUS-KLETT, EAN: 9789612714314
N. Grošelj, M. Ribič: LILI IN BINE 3, učbenik za spoznavanje okolja, založba ROKUS-KLETT, EAN: 9789612712778
N. Juvan, T. Mraz Novak: LILI IN BINE 3, učbenik za glasbeno umetnost, založba ROKUS-KLETT, EAN: 9789612717759
 1. razred

Seznam delovnih zvezkov

Predmet Gradivo EAN Založba Cena
SLJ D. Berc Prah, S. Jan, D. Kapko: RADOVEDNIH PET 4, samostojni delovni zvezek za slovenščino-jezik v 2 delih 9789612713263 ROKUS-KLETT 15,00
MAT M. Kopasić, M. Jurkovič: RADOVEDNIH PET 4, samostojni delovni zvezek za matematiko v 4 delih 9789612713294 ROKUS-KLETT 19,00
TJA  SUPER MINDS 1, delovni zvezek za angleščino, poslovenjen, IZDAJA 2018, založba ROKUS-KLETT 9789612718787 ROKUS-KLETT 13,90
NIT Florjančič, Zajc: GRADIVO: NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA 4, navodila in praktično gradivo za ustvarjanje 9789616740241 IZOTECH 13,00
Skupaj: 60,90

Seznam učbenikov

D. Berc Prah, S. Jan, D. Kapko: RADOVEDNIH PET 4, učbenik za slovenščino – jezik, založba ROKUS-KLETT, EAN: 9789612713379
M. Blažič, G. Kos et al.: RADOVEDNIH PET 4, berilo, založba ROKUS-KLETT, EAN: 3831075925748
M. Kopasić, M. Jurkovič: RADOVEDNIH PET 4, učbenik za matematiko, založba ROKUS-KLETT, EAN: 9789612713287
H. Puchta; G. Gerngross; P. Lewis-Jones: SUPER MINDS 1, učbenik z DVD-rom-om za angleščino + dodatno gradivo, založba ROKUS-KLETT, EAN: 9780521148559
H. Verdev, J. M. Razpotnik: RADOVEDNIH PET 4, učbenik za družbo, založba ROKUS-KLETT, EAN: 9789612713300
A. Štucin, M. Grašič Slevec, P. Mežnar: RADOVEDNIH PET 4, učbenik za naravoslovje in tehniko, založba ROKUS-KLETT, EAN: 9789612713201
T. Mraz Novak, dr. J. Lango: RADOVEDNIH PET 4, učbenik za glasbeno umetnost, založba ROKUS-KLETT, EAN: 9789612713225

 

Osnovna šola Dušana Muniha Most na Soči, podružnica PODMELEC

Seznam učbenikov, delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv za šolsko leto 2019/2020

 1. razred

Seznam učnih gradiv

Kramarič, M. Kern, et al.: LILI IN BINE 1, MALI KOMPLET – medpredmetni delovni zvezki v 4 delih + 1. del delovnega zvezka za opismenjevanje + priloga Rišem črte 1 + škatla za likovne potrebščine + koda za LILIBI, založba ROKUS-KLETT, EAN: 3830064620695

Vsa učna gradiva za prvošolce nabavi šola.

 1. razred

Seznam učnih gradiv

M. Kramarič, M. Kern, et al.: LILI IN BINE 2, OSNOVNI KOMPLET – medpredmetni delovni zvezek v 4 delih s prilogo za angleščino, brezplačnimi prilogami + koda za LILIBI, PRENOVA 2016, založba ROKUS-KLETT, EAN: 9789612716387
M. Kramarič, M. Kern, M. Pipan: LILI IN BINE 2, učbenik za slovenščino – jezik, založba ROKUS-KLETT, EAN: 9789612712129
M. Kordigel Aberšek: LILI IN BINE 2, berilo, založba ROKUS-KLETT, EAN: 9789612712150
M. Rajšp, J. Žic: LILI IN BINE 2, učbenik za matematiko, založba ROKUS-KLETT, EAN: 9789612712136
N. Grošelj, M. Ribič: LILI IN BINE 2, učbenik za spoznavanje okolja, založba ROKUS-KLETT, EAN: 9789612712143

Vsa učna gradiva za drugošolce nabavi šola.

 1. razred

Seznam delovnih zvezkov

Predmet Gradivo EAN Založba Cena
UK R M. Kramarič, M. Kern, et al.: LILI IN BINE 3, komplet medpredmetnih delovnih zvezekov v 6 delih s prilogo za angleščino, brezplačnimi prilogami + koda za LILIBI 3831075924345 ROKUS-KLETT 49,00
Skupaj: 49,00

Seznam učbenikov

M. Kramarič, M. Kern, M. Pipan: LILI IN BINE 3, učbenik za slovenščino, založba ROKUS-KLETT, EAN: 9789612712761
M. Kordigel, I. Saksida: LILI IN BINE 3, berilo, založba ROKUS-KLETT, EAN: 9789612712785
M. Rajšp, J. Žic: LILI IN BINE 3, učbenik za matematiko, založba ROKUS-KLETT, EAN: 9789612714314
N. Grošelj, M. Ribič: LILI IN BINE 3, učbenik za spoznavanje okolja, založba ROKUS-KLETT, EAN: 9789612712778
 1. razred

Seznam delovnih zvezkov

Predmet Gradivo EAN Založba Cena
SLJ D. Berc Prah, S. Jan, D. Kapko: RADOVEDNIH PET 4, samostojni delovni zvezek za slovenščino-jezik v 2 delih 9789612713263 ROKUS-KLETT 15,00
MAT M. Kopasić, M. Jurkovič: RADOVEDNIH PET 4, samostojni delovni zvezek za matematiko v 4 delih 9789612713294 ROKUS-KLETT 19,00
TJA  SUPER MINDS 1, delovni zvezek za angleščino, poslovenjen, IZDAJA 2018, založba ROKUS-KLETT 9789612718787 ROKUS-KLETT 13,90
NIT Florjančič, Zajc: GRADIVO: NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA 4, navodila in praktično gradivo za ustvarjanje 9789616740241 IZOTECH 13,00
Skupaj: 60,90

Seznam učbenikov

D. Berc Prah, S. Jan, D. Kapko: RADOVEDNIH PET 4, učbenik za slovenščino – jezik, založba ROKUS-KLETT, EAN: 9789612713379
M. Blažič, G. Kos et al.: RADOVEDNIH PET 4, berilo, založba ROKUS-KLETT, EAN: 3831075925748
M. Kopasić, M. Jurkovič: RADOVEDNIH PET 4, učbenik za matematiko, založba ROKUS-KLETT, EAN: 9789612713287
H. Puchta; G. Gerngross; P. Lewis-Jones: SUPER MINDS 1, učbenik z DVD-rom-om za angleščino + dodatno gradivo, založba ROKUS-KLETT, EAN: 9780521148559
H. Verdev, J. M. Razpotnik: RADOVEDNIH PET 4, učbenik za družbo, založba ROKUS-KLETT, EAN: 9789612713300
A. Štucin, M. Grašič Slevec, P. Mežnar: RADOVEDNIH PET 4, učbenik za naravoslovje in tehniko, založba ROKUS-KLETT, EAN: 9789612713201
T. Mraz Novak, dr. J. Lango: RADOVEDNIH PET 4, učbenik za glasbeno umetnost, založba ROKUS-KLETT, EAN: 9789612713225

 

Osnovna šola Dušana Muniha Most na Soči, podružnica ŠENTVIŠKA GORA

Seznam učbenikov, delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv za šolsko leto 2019/2020

 1. razred

Seznam učnih gradiv

Kramarič, M. Kern, et al.: LILI IN BINE 1, MALI KOMPLET – medpredmetni delovni zvezki v 4 delih + 1. del delovnega zvezka za opismenjevanje + priloga Rišem črte 1 + škatla za likovne potrebščine + koda za LILIBI, založba ROKUS-KLETT, EAN: 3830064620695

Vsa učna gradiva za prvošolce nabavi šola.

 1. razred

Seznam učnih gradiv

M. Kramarič, M. Kern, et al.: LILI IN BINE 2, OSNOVNI KOMPLET – medpredmetni delovni zvezek v 4 delih s prilogo za angleščino, brezplačnimi prilogami + koda za LILIBI, PRENOVA 2016, založba ROKUS-KLETT, EAN: 9789612716387
M. Kramarič, M. Kern, M. Pipan: LILI IN BINE 2, učbenik za slovenščino – jezik, založba ROKUS-KLETT, EAN: 9789612712129
M. Kordigel Aberšek: LILI IN BINE 2, berilo, založba ROKUS-KLETT, EAN: 9789612712150
M. Rajšp, J. Žic: LILI IN BINE 2, učbenik za matematiko, založba ROKUS-KLETT, EAN: 9789612712136
N. Grošelj, M. Ribič: LILI IN BINE 2, učbenik za spoznavanje okolja, založba ROKUS-KLETT, EAN: 9789612712143

Vsa učna gradiva za drugošolce nabavi šola.

 1. razred

Seznam delovnih zvezkov

Predmet Gradivo EAN Založba Cena
UK R M. Kramarič, M. Kern, et al.: LILI IN BINE 3, komplet samostojnih delovnih zvezkov s prilogo za angleščino, brezplačnimi prilogami + koda za LILIBI 3831075925700 ROKUS-KLETT 49,00
MAT A. Dežman, S. Osterman: RAČUNANJE JE IGRA 3, delovni zvezek 3830017145435 ANTUS 7,95
Skupaj: 56,95

Seznam učbenikov

M. Kramarič, M. Kern, M. Pipan: LILI IN BINE 3, učbenik za slovenščino, založba ROKUS-KLETT, EAN: 9789612712761
M. Kordigel, I. Saksida: LILI IN BINE 3, berilo, založba ROKUS-KLETT, EAN: 9789612712785
M. Rajšp, J. Žic: LILI IN BINE 3, učbenik za matematiko, založba ROKUS-KLETT, EAN: 9789612714314
N. Grošelj, M. Ribič: LILI IN BINE 3, učbenik za spoznavanje okolja, založba ROKUS-KLETT, EAN: 9789612712778
 1. razred

Seznam delovnih zvezkov

Predmet Gradivo EAN Založba Cena
SLJ D. Berc Prah, S. Jan, D. Kapko: RADOVEDNIH PET 4, samostojni delovni zvezek za slovenščino-jezik v 2 delih 9789612713263 ROKUS-KLETT 15,00
MAT A. Dežman, S. Osterman: RAČUNANJE JE IGRA 4, delovni zvezek 3830017145442 ANTUS 5,95
MAT M. Kopasić, M. Jurkovič: RADOVEDNIH PET 4, samostojni delovni zvezek za matematiko v 4 delih 9789612713294 ROKUS-KLETT 19,00
TJA  SUPER MINDS 1, delovni zvezek za angleščino, poslovenjen, IZDAJA 2018, založba ROKUS-KLETT 9789612718787 ROKUS-KLETT 13,90
NIT Florjančič, Zajc: GRADIVO: NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA 4, navodila in praktično gradivo za ustvarjanje 9789616740241 IZOTECH 13,00
Skupaj: 66,85

Seznam učbenikov

M. Blažič, G. Kos, et al.: NOVI SVET IZ BESED 4, berilo, založba ROKUS-KLETT, EAN: 9789612710118
H. Puchta; G. Gerngross; P. Lewis-Jones: SUPER MINDS 1, učbenik z DVD-rom-om za angleščino + dodatno gradivo, založba ROKUS-KLETT, EAN: 9780521148559
H. Verdev, J. M. Razpotnik: RADOVEDNIH PET 4, učbenik za družbo, založba ROKUS-KLETT, EAN: 9789612713300
A. Štucin, M. Grašič Slevec, P. Mežnar: RADOVEDNIH PET 4, učbenik za naravoslovje in tehniko, založba ROKUS-KLETT, EAN: 9789612713201
T. Mraz Novak, dr. J. Lango: RADOVEDNIH PET 4, učbenik za glasbeno umetnost, založba ROKUS-KLETT, EAN: 9789612713225