Sodelovanje s starši – Šentviška Gora

Roditeljski sestanki
–  12. 9. 2019, prvi skupni roditeljski sestanek

–  februar  2020, drugi skupni roditeljski sestanek skupaj s predavanjem na CŠ

–  april 2020, tretji  rod. sestanek za starše učencev 4. razreda

Pogovorne ure so enkrat mesečno, vsak drugi delovni torek v mesecu od 14.30 do 16.00.

Urnik popoldanskih pogovornih ur:

– torek,   8. 10. 2019                                                      – torek, 10. 03. 2020

– torek, 12. 11. 2019                                                      – torek, 14. 04. 2020

– torek, 10. 12. 2019                                                       – torek, 12. 05. 2020

– torek, 14. 01. 2020                                                      – torek, 16. 06. 2020

– torek, 11. 02. 2020

 

Urnik dopoldanskih pogovornih ur:

učitelj ura
Vlasta Sotenšek Ob torkih od 11.35 do 12.20 oz. po dogovoru pred poukom
Erika Laharnar Ob torkih od 12.45 do 13.30  oz. po dogovoru pred poukom
Ana Selinec Kozorog Ob torkih od 11.35 do 12.20 oz. po dogovoru pred poukom
Andreja Klobučar Ob petkih po dogovoru po 2. šol. uri
Tina Stare Ob ponedeljkih od 13. 00 do 13. 45 oz. po dogovoru

 

Neformalne oblike srečanja

  • decembrska ustvarjalna delavnica
  • skupni zaključek šolskega leta

 

 

Predstavnika v svetu staršev

  • za oddelek 1. in 2. r: Dušan Črv
  • za oddelek 3. in 4.r: Jasna Kobal Lapanja