Interesne dejavnosti

PEVSKI ZBOR IN ORFFOVI INSTRUMENTI

V dejavnost so vključeni učenci od 1. do 4. razreda. Pevske vaje in igranje na Orffova glasbila potekajo ob ponedeljkih, 5. in 6. šolsko uro. Otroci prepevajo različne ljudske in umetne pesmi, pa tudi otroške popevke, spoznavajo Orffova glasbila, način drže glasbil in tehniko igranja. Ker zelo radi nastopajo, ne manjkajo na nobeni šolski ali javni prireditvi.

Mentorica: Ana Makovec

 

 

FOLKLORNI KROŽEK

 

Pri folklornem krožku se bodo učenci od 1. do 4. razreda srečevali ob torkih, 6. šolsko uro. Skozi otroško ljudsko pesem, igre ter otroške ljudske plese bodo spoznavali in poustvarjali bogato ljudsko izročilo naših prednikov.

 

Mentorici: Nives Gruden in Ana Makovec