Šentviška Gora

O podružnici

V letošnjem šolskem letu obiskuje šolo 24 učencev v dveh kombiniranih oddelkih.
Prihajajo iz vasi: Ponikve, Pečine, Prapetno Brdo, Polje, Šentviška Gora, Zakraj in Gorski Vrh.

Vozači se vozijo v šolo in nazaj domov z avtobusom, nekatere pa pripeljejo in odpeljejo starši.

Odhod avtobusa zjutraj s Ponikev ob 6.40, po zaključku pouka pa s Šentviške Gore ob 13.55.

Oddelek 1. in 2. r: 12 učencev (5 + 7), učiteljica Vlasta Sotenšek,
druga strokovna delavka v 1.r: Tajda Vidič

Oddelek 3. in 4. r: 12 učencev ( 6 + 6), učiteljica Erika Laharnar, vodja podružnice

TJA v 4. razredu: Metka Kavčič Feltrin

TJA v 2. in 3. razredu: Andreja Klobučar

LUM v 3. in 4.r: Mirko Kavčič

ŠPO v 3. in 4.r: Tajda Vidič
ŠPO v 1. in 2. r: Tajda Vidič

DSP in ISP: Anja Kragelj

OPB: ponedeljek, torek, sreda, petek: Tina Stare, Tajda Vidič

četrtek: Mirko Kavčič, Tajda Vidič

Vrtec:
– prvo starostno obdobje, kombinirani oddelek: 12 otrok
vzgojiteljica: Veronika Mauer, pomočnica vzgojiteljice Nataša Gruden
– drugo starostno obdobje, homogeni oddelek: 9 otrok
vzgojiteljica: Stanislava Črv

Kuharica in čistilka: Jana Mlakar
Čistilka (2 uri):  Anita Šuligoj

Urnik:

Jutranje varstvo : od 7.00 do 8.00 ( v šoli)
Varstvo bo tudi ob torkih, 3.šol. uro, ko imajo učenci 2.r TJA in ob petkih 5. šol. uro za učence 1.in 2.r. Ob torkih ga bo izvajala učiteljica Tajda Vidič, ob petkih pa učiteljica Vlasta Sotenšek.

Pouk: 8.00 do 11.25 ( za učence 1.r)  oz. 12.15 ( za učence 2., 3. in 4.r)

12.15 – 15.35 – OPB

Prehrana:

Odmor za  malico: od  9.35 – 9.50

Odmor za kosilo: ob 12.15 – 12.45

Kosilo dovažajo s CŠ Most na Soči.

Dostopnost