Šentviška Gora

O podružnici

V letošnjem šolskem letu obiskuje šolo 19 učencev v dveh kombiniranih oddelkih. Prihajajo iz vasi: Ponikve, Pečine, Prapetno Brdo, Polje, Šentviška Gora in Zakraj.

Vozači se vozijo v šolo in nazaj domov z avtobusom, nekatere pa pripeljejo in odpeljejo starši.

Odhod avtobusa zjutraj s Ponikev ob 6.40, po zaključku pouka pa s Šentviške Gore ob 13.55.

 

Oddelek 1. in 2. r: 13 učencev (7 + 6), učiteljica Vlasta Sotenšek, druga strokovna delavka v 1.r: Ana Selinec Kozorog

Oddelek 3. in 4. r: 6 učencev (4 + 2), učiteljica Erika Laharnar, vodja podružnice

 

TJA v 4. razredu: Valentina Dobravec Junc

TJA v 2. razredu: Andreja Klobučar

ISP: Anja Kragelj

OPB: Ana Selinec Kozorg in Anja Kragelj

 

Vrtec:

  • prvo starostno obdobje – polovični oddelek ( 12 otrok), vzgojiteljica Veronika Mauer ter  pomočnica    vzgojiteljice  Alenka Razpet Kranjc
  • drugo starostno obdobje ( 9 otrok), vzgojiteljica Stanislava Črv

 

Kuharica in čistilka: Jana Mlakar                    Čistilka (2 uri):  Anita Šuligoj

 

 

Urnik:

Varstvo vozačev: od 7.00 do 8.00 ( v šoli) Erika Laharnar in Vlasta Sotenšek

Pouk: 8.00 do 11.25 oz. 12.15

11.25 – 15.00- OPB Ana Selinec Kozorog in Anja Kragelj

Popoldansko varstvo v vrtcu: od 15.00 do 15.30

 

Prehrana:

Odmor za  malico: od  9.35 – 9.50

Odmor za kosilo: ob 12.15 – 12.35

 

Kosilo dovažajo s CŠ Most na Soči.