Šentviška Gora

V letošnjem šolskem letu obiskuje šolo 25 učencev v dveh kombiniranih oddelkih.
Prihajajo iz vasi: Ponikve, Pečine, Prapetno Brdo, Polje, Šentviška Gora in Zakraj.

Vozači se vozijo v šolo in nazaj domov z avtobusom, nekatere pa pripeljejo in odpeljejo starši.

Odhod avtobusa zjutraj s Ponikev ob 6.40, po zaključku pouka pa s Šentviške Gore ob 13.55.

 

Oddelek 1. in 2. r: 13 učencev (6 + 7), učiteljica Vlasta Sotenšek, druga strokovna delavka v 1.r: Ana Selinec Kozorog

Oddelek 3. in 4. r: 12 učencev ( 6 + 6), učiteljica Erika Laharnar, vodja podružnice

 

TJA v 4. razredu: Metka Kavčič Feltrin

TJA v 2. in 3. razredu: Barbara Testen

LUM v 3. in 4.r: Mirko Kavčič

ŠPO v 3. in 4.r: Ana Selinec Kozorog

GUM v 1. In 2. r: Ana Selinec Kozorog

DSP in ISP: Anja Kragelj

OPB: Tina Stare (ponedeljek, torek, sreda.)

Mirko Kavčič ( četrtek)

Ana Selinec Kozorog ( petek)

 

Vrtec:
– prvo starostno obdobje, polovični homogeni oddelek: 5 otrok
vzgojiteljica: Veronika Mauer

– drugo starostno obdobje, heterogeni oddelek: 18 otrok
vzgojiteljica: Stanislava Črv, pomočnica vzgojiteljice: Nataša Gruden

 

Kuharica in čistilka: Jana Mlakar
Čistilka (2 uri):  Anita Šuligoj

 

Urnik:

Varstvo vozačev: od 7.00 do 8.00 ( v šoli)
Ob četrtkih, 5. šol. uro za učence 1.r  Izvajal ga bo učitelj Mirko Kavčič.
Po potrebi bo varstvo še ob torkih in petkih 5. šol. uro.  Ob torkih ga bosta Izvajali učiteljici OPB Tina Stare in Ana Selinec Kozorog po dogovoru, ob petkih pa učiteljica Vlasta Sotenšek.

 

 

Pouk: 8.00 do 11.25 oz. 12.15

11.25 – 15.30- OPB Tina Stare, Mirko Kavčič, Ana Selinec Kozorog
 

 

Prehrana:

Odmor za  malico: od  9.35 – 9.50

Odmor za kosilo: ob 12.15 – 12.45

 

Kosilo dovažajo s CŠ Most na Soči.