Sodelovanje s krajem – Šentviška Gora

  • sodelovanje na kulturnih prireditvah v kraju: srečanje za Planotarje starejše od 70 let, prednovoletno srečanje Planotarjev, ob otvoritvi prenovljene dvorane, priložnostne prireditve,
  • sodelovanje s KS
  • sodelovanje z organizacijami na Planoti: PGD Ponikve, SSK Ponikve, Folklorno društvo Planota, Turistično društvo, Karitas, LD Planota
  • vključevanje bivših učencev in drugih krajanov ob različnih priložnostih  (predstavitev potovanj ter dejavnosti, s katerimi se ukvarjajo, sodelovanje na prireditvah,…)
  • obisk ostarelih ob novem letu, dnevu žena in visokih osebnih jubilejih
  • sodelovanje z ZD Tolmin, s Policijsko postajo Tolmin, knjižnico Cirila Kosmača Tolmin, z DUPŠ
Dostopnost