Interesne dejavnosti

Otroški pevski zbor  – Andrejka Šulin

Bralna značka – Andrejka  Šulin, Vida Drole