Dnevi dejavnosti

DNEVI DEJAVNOSTI  2017/2018

PŠ PODMELEC 1., 2. c

 

 

SEPTEMBER

 

7. KD (3 ure): balet Čarovnik iz Oza

20. ŠD: jesenski pohod

 

 

OKTOBER

 

6. TD: srečanje z gasilci

27. (31.) KD (2 uri): priprava na komemoracijo

 

 

NOVEMBER

 

22. KD: Dramatizacija pravljice

 

 

DECEMBER

 

4. TD: izdelovanje novoletnih okraskov in voščilnic

20. KD (2 uri): novoletna prireditev

22. KD (1 ura): proslava pred državnim praznikom

 

 

JANUAR

 

11. ŠD: igre na snegu

 

 

FEBRUAR

 

13. KD: pustovanje

 

 

MAREC

 

20. KD (2 uri): priprava na pomladno prireditev

5. ND: Sejemo in sadimo

 

Obisk centralne šole (knjižnica –KIZ, srečanje s pisateljem, telovadnica, računalniška učilnica).

 

 

APRIL

 

19. ND: Zdrave navade

25. ŠD: atletski troboj na Brajdi

 

 

MAJ

 

14. TD: izdelava igrače

 

KIZ: Podelitev priznanj bralcem Bralne značke (knjižničarka).

 

 

JUNIJ

 

5. ND: Obisk kobilarne Lipica

12. ŠD: pohod

15. ŠD: orientacijski pohod (3.r.)

 

 

 

 

 

DNEVI DEJAVNOSTI 2017/18

PŠ PODMELEC, 3.,4. C

 

 

SEPTEMBER

 

7. KD (3 ure): balet Čarovnik iz Oza (3.,4.r.)

20. ŠD: jesenski pohod (3.,4.r.)

 

 

OKTOBER

 

6. TD: srečanje z gasilci (3.,4.r.)

23. TD: Od zrna do kruha – Ledine (3.r.) / TD: izdelek iz naravoslovne škatle (4.r.)

27. (31.) KD (2 uri): priprava na komemoracijo (3.,4.r.)

 

Plavalni tečaj 3. razred: 12.,13.10. in 16.,17.10.2017.

 

NOVEMBER /

 

DECEMBER

 

4. TD: izdelovanje novoletnih okraskov in voščilnic (3.,4.r.)

20. KD (2 uri): novoletna prireditev (3.,4.r.)

22. KD (1 ura): proslava pred državnim praznikom (3.,4.r.)

 

 

JANUAR

 

11. ŠD: igre na snegu (3.,4.r.)

 

 

FEBRUAR

 

13. KD: pustovanje (3.,4.r.)

7. KD: Prešernov dan (3.r.)

 

 

MAREC

 

20. KD (2 uri): priprava na pomladno prireditev (3.,4.r.)

 

Obisk centralne šole (knjižnica –KIZ, srečanje s pisateljem, telovadnica, računalniška učilnica).

 

 

APRIL

 

19. ND: Preživljanje prostega časa – gibanje (3.,4.r.)

25. ŠD: atletski troboj na Brajdi (3.,4.r.)

 

 

MAJ

 

KIZ: Podelitev priznanj bralcem Bralne značke (knjižničarka).

 

 

JUNIJ

 

14. ND: ekskurzija na Bled (3. r.)

11. ND: življenjska okolja (3.r.)

12. ŠD: pohod (3.r.)

11. ND: Raziskovanje potoka Gačnika – ŠN Vojsko (4.r.)

13. ND: Orientacija – ŠN Vojsko (4.r.)

14. TD: Žlikrofi, klekljanje – ŠN Vojsko (4.r.)

14. ŠD: pohod – ŠN Vojsko (4.r.)

11. ŠD: plezanje in lokostrelstvo – ŠN Vojsko (4.r.)

15. ŠD: orientacijski pohod (3.r.)

 

ŠN Vojsko 4. razred: 11. – 15.6.2018.