Pogovorne ure

Pogovorne ure 2021/22

PU so od 15.30 do 17.00. V času pogovornih ur bodo na šoli prisotni vsi učitelji in svetovalna služba. V mesecu decembru in juniju so pogovorne ure samo v dopoldanskem času.

Predvideni datumi:

– 14. 10. 2021

– 25. 11. 2021

– decembra dopoldan

– 13. 1. 2022

– po roditeljskih sestankih

– 17. 3. 2022

– 14. 4. 2022

– 12. 5. 2022

– junij dopoldan

Urnik dopoldanskih pogovornih ur 2021/2022:

 

učitelj

termin (dan, ura)

1.

Babšek Saša

sreda, 2.ura

2.

Bizalj Helena

četrtek, 2.ura

3.

Bizjak Erika

petek, 3.ura

4.

Bizjak Mirjam

ponedeljek, 4.ura

5.

Dobravec Junc Valentina

četrtek, 4.ura

6.

Dobravec Neva

ponedeljek, 5.ura

7.

Florjančič Mojca

sreda, 1.ura

8.

Gregorčič Veronika

ponedeljek, 5.ura

9.

Hrast Urška

ponedeljek, 5.ura

10.

Jerončič Karmen

ponedeljek, 4.ura

11.

Kavčič Feltrin Metka

četrtek, 2.ura

12.

Kavčič Mirko

ponedeljek, 2.ura

13.

Kavčič Tina

četrtek, 4.ura

14.

Kenda Mavrar Urška

torek, 5.ura

15.

Kogoj Kelli

petek, 2.ura

16.

Kozorog Agnes

ponedeljek, 1.ura

17.

Kragelj Anja

četrtek, 10.00 do 10.30

18.

Martina Kozorg Kenda

ponedeljek, 1.ura

18.

Maretič Mateja

torek, 3.ura

19.

Mrakič Luka

petek, 4.ura

20.

Obid Maja

sreda, 3.ura

21.

Rejc Nataša

četrtek, 3.ura

22.

Rodman Marjan

ponedeljek, 1.ura

23.

Rutar Veronika

četrtek, 1.ura

24.

Selinec Kozorog Ana

sreda, 2.ura

25.

Sivec Darja

četrtek, 5.ura

26.

Stare Tina

sreda, 4.ura

27.

Svetičič Romana

ponedeljek, 5.ura

28.

Šavli Martin

petek, 2.ura

29.

Taljat Vesna

petek, 2.ura

30.

Vehar Nina

ponedeljek, 1.ura

31.

Vidič Tajda

ponedeljek, 3.ura

32.

Vidič Vida

ponedeljek, 5.ura

33.

Zorč Anamarija

sreda, 4.ura

Opomba: Prosimo za predhodno najavo.

Elektronski naslovi učiteljev

1. Babšek Saša babsek.sasa(na)gmail.com
2. Bizalj Helena helena.bizalj(na)guest.arnes.si
3. Bizjak Erika erika.bizjak(na)guest.arnes.si
4. Bizjak Mirjam mirjam.bizjak(na)gmail.com
5. Dobravec Neva neva.dobravec(na)guest.arnes.si
6. Dobravec Junc Valentina valentina.dobravec-junc(na)guest.arnes.si
7. Drole Vida vida.drole(na)gmail.com
8. Feltrin Kavčič Metka metkakf(na)gmail.com
9. Florjančič Mojca mojca.florjancic3(na)guest.arnes.si
10. Gregorčič Veronika veronika.gregorcic(na)gmail.com
11. Gruden Nives nives.gruden(na)guest.arnes.si
12. Hrast Urška urska.hrast(na)gmail.com
13. Jerončič Karmen karmen.jeroncic(na)guest.arnes.si
14. Jovanović Ana ana.jovanovic1210(na)gmail.com
15. Kenda  Mavrar Urška urska.kenda-mavrar(na)guest.arnes.si
16. Kavčič Mirko mirko.kavcic(na)guest.arnes.si
17. Kavčič Tina tina.kavcic2(na)guest.arnes.si
18. Klobučar Andreja andreja.klobucar(na)guest.arnes.si
19. Kogoj Kelli kelli.kogoj(na)gmail.com
20. Kozorog Agnes agnes.kozorog(na)guest.arnes.si
21. Kozorog Kenda Martina martina.kozorog-kenda(na)guest.arnes.si
22. Kragelj Anja anja.kragelj(na)guest.arnes.si
23. Laharnar Erika erika.laharnar(na)guest.arnes.si
24. Makovec Ana ana.makovec(na)guest.arnes.si
25. Maretič Mateja mateja.maretic(na)guest.arnes.si
26. Medvešček Marta marta.medvescek(na)gmail.com
27. Mrakič Luka luka.mrakic(na)guest.arnes.si
28. Obid Maja maja.obid(na)guest.arnes.si
29. Rejc Nataša natasa.rejc(na)guest.arnes.si
30. Rodman Marjan marjan.rodman(na)guest.arnes.si
31. Rutar Veronika veronika.rutar(na)guest.arnes.si
32. Selinec Kozorog Ana ana.selinec(na)guest.arnes.si
33. Sivec Darja darja.sivec(na)guest.arnes.si
34. Slokan Anja aslokan7(na)gmail.com
35. Sotenšek Vlasta vlasta.sotensek(na)guest.arnes.si
36. Stare Tina tina.stare(na)guest.arnes.si
37. Svetičič Romana romana.sveticic(na)guest.arnes.si
38. Šavli Martin martin.savli(na)guest.arnes.si
39. Šulin Andrejka andrejka.sulin(na)guest.arnes.si
40. Taljat Vesna vesna.taljat(na)guest.arnes.si
41. Testen Barbara barbara.testen1(na)guest.arnes.si
42. Vehar Nina nina.vehar(na)guest.arnes.si
43. Volarič Maja majavolaric534(na)gmail.com
44. Vidič Tajda tajda.vidic(na)gmail.com
45. Vidič Vida vida.vidic(na)guest.arnes.si
46. Zorč Anamarija anamarija.zorc(na)gmail.com

 

Opomba: Zaradi varnosti je znak @ v elektronskih naslovih zamenjan z zapisom (na).

Dostopnost