Dnevi dejavnosti – Šentviška Gora

Planirane dejavnosti bodo izvedene, če bo epidemiološka slika ugodna oz. glede na priporočila in navodila NIJZ.

mesec vrsta dejavnosti: vsebina – razred
SEPTEMBER

KD: sprejem prvošolcev – 2. – 4. d (1 ura)

ŠD: testiranje za ŠV karton– 1.- 4. d (5 ur)

KD: priprava na nastop na podelitvi nagrad Občine Tolmin in otvoritvi dvorane 1.- 4.d
( 3 ure)

OKTOBER

ND: gozd – 3. d (3 ure)

ND: kmetija – 1.in 2.d ( 5 ur)

TD: vaja evakuacije v sodelovanju s PGD Ponikve – 1. – 4. d (2 uri)

NOVEMBER KD: interna komemoracija – 1.– 3. d (1 ura)
DECEMBER

TD: izdelovanje novoletnih dekoracij in voščilnic – 1. – 4. d (3 ure)

KD: Miklavžev koncert – 1. – 4. d (1 ura)

KD: prihod dedka Mraza – 1. – 3. d (1 ura)

KD: prireditev ob dnevu samostojnosti in enotnosti – 1. – 4. d (1 ura)

KD: priprava na nastop na prednovoletnem srečanju Planotarjev  1. – 3. d (1 ura)

JANUAR

ŠD: zimski športni dan – 1. – 3. d, Šolar na smuči – 4. d (5 ur)

TD: izdelki: Naš mali projekt – 3. d (2 uri)

FEBRUAR

KD: interna prireditev ob slovenskem kulturnem prazniku  1.– 4. d (1 ura)

TD: izdelovanje vozička na notranji pogon – 4. d (3 ure)

TD: Bilo je nekoč- 1.-4.d ( 3 ure)

MAREC

ŠD: orientacijski pohod in igre na igrišču – 1. – 3. d (5 ur)

TD: izdelovanje pomladnih dekoracij – 1. – 4. d (2 uri)

ŠD: pohod v sodelovanju s PD Tolmin  1.- 3.d ( 5 ur)

APRIL

KD: srečanje folklornih ali gledaliških skupin – 1. -4. d (3 ure)

ŠD: atletski troboj na Brajdi – 1. – 4. d (5 ur)

ND: prva pomoč ob manjših poškodbah – 3. d (2 uri)

ŠD: pohodništvo – 4. d (5 ur) ŠN

ŠD: plezanje in lokostrelstvo – 4. d (5 ur) ŠN

ND: raziskovanje gozda in potoka Gačnik – 4. d (5 ur) ŠN

ND: geografska in topografska orientacija – 4. d (5 ur) ŠN

TD: izdelovanje idrijskih žlikrofov in klekljanje – 4. d (5 ur) ŠN

TD: od prenove šole do danes   1.-4.d  ( 5 ur)

MAJ

ND: travnik in čebele  1.-3.d ( 5 ur)

KD: ob 25.obletnici prenovljene šole, javna prireditev  1.- 4.d  ( 5 ur)

JUNIJ

ND: Ljubljana: šolski muzej, grad, Ljubljanica – 3. d (5 ur)

ND: planšarski muzej, slap Savica, Vogel – 4. d (5 ur)

ND: pravljična dežela Gorajte 1. in 2. d (5 ur)

KD: zaključek bralne značke – 1. – 3. d (1 ura)

KD: interna prireditev ob dnevu državnosti, 1. – 4. d (1 ura)

Dostopnost