Skoči na glavno vsebino

V tednu od 17. do 23. marca 2024 smo tri učiteljice OŠ Most na Soči v sklopu projekta evropske mobilnosti Erasmus+ obiskale šolo Röselidsskolan na Švedskem z namenom opazovanja in prepoznavanja dobrih učiteljskih praks. V projekt smo se vključili predvsem z željo, da bi izboljšali raven bralne pismenosti pri svojih učencih. Čeprav je bila Švedska med vodilnimi državami pri uvajanju digitalizacije v šolstvo, so njihovi šolarji v mednarodnih primerjavah bralne pismenosti še vedno nad evropskim povprečjem.

Šola, ki leži v manjšem mestecu Gråbo, tričetrt ure vožnje iz Göteborga, združuje približno 500 učencev. Naš obisk je koordiniral učitelj angleščine Filip Nöjd, ki nam je omogočil spremljanje pouka na vseh nivojih. Že takoj ob prihodu smo lahko zaznale multikulturnost in sproščenost šolskega okolja. Za naše standarde morda celo malenkost prveč “sproščenosti”, kot je nošenje raznih pokrival pri pouku, slušalke v ušesih, guganje na stolih, sprehajanje med uro … a vse to v mirnem vzdušju, brez motenja pouka in sošolcev.

Pouk je osnovan na treh glavnih stebrih: branje, računanje in aktivno preživljanje odmorov na prostem. Zdi se, da so se v skandinavskem izobraževalnem sistemu znebili prenasičenih učnih vsebin. Navdušilo nas je tudi dejastvo, da imajo šolarji brezplačne obroke in potrebščine, vključno z latopi.

Učenci sicer pretežni del pouka uporabljajo računalnike in tablice, vendar pa se učitelji vse bolj zavedajo pomena tiskanih knjig, branja v tišini in vaj pisanja na roke. Zato že od 1. razreda vsakodnevno namenjajo 15 minut branju ter različnim bralnim projektom. Šolskih potrebščin nimajo, ker jim je v učilnici na voljo vse, kar potrebujejo: svinčnik, radirka, barvice in šilček. Domačih nalog skorajada ni. Posebej nas je pritegnila oblika formativnega spremljanja – učenci imajo tedensko določene individualne cilje, preko katerih reflektirajo svoje delo. Pouk je diferenciran tudi z uporabo delovnih zvezkov različnih težavnostnih stopenj. Učitelji veliko časa namenijo skupnemu načrtovanju in povezovanju skupin pri raznih projektih. Poleg učiteljev dodatne strokovne pomoči pomagajo učencem z učnimi težavami tudi posamezni upokojenci.

Njihov izobraževalni sistem je usmerjen v razvijanje otrokove sodelovalnosti z drugimi, pa tudi k odgovornosti in vztrajnosti do zastavljenih ciljev, k čemur navajajo vse učence. Delovni obisk nam je v vseh pogledih odprl oči, nekatera nova spoznanja pa že poskušamo vnesti v svoje delo, čeprav je nemogoče, da bi enostavno kopirali švedski model poučevanja.

Naš obisk Göteborga in okolice si lahko ogledate tudi v tem VIDEU.

Zapisala: Urška Hrast

Video: Tajda Vidič

Dostopnost