Skoči na glavno vsebino

Učbeniški sklad

Spoštovani starši,

nabava učbeniških gradiv za naslednje šolsko leto poteka po Pravilniku o upravljanju učbeniških skladov in v skladu z Navodili MVI.

Učbenike si bodo vaši učenci lahko brezplačno izposodili iz šolskega učbeniškega sklada. Za to vam ni potrebno posebej izpolnjevati obrazcev. Če boste učbenike za učence kupili sami, o tem pisno obvestite razrednike do četrtka, 20. junija 2024.

Vsa učna gradiva za prvošolce, drugošolce in tretješolce nabavi šola.

Delovne zvezke od 4. do 9. razreda in šolske potrebščine nabavite starši.

Upamo, da bomo novo šolsko leto pričakali pripravljeni, z vsemi učbeniki, delovnimi zvezki in ostalimi šolskimi potrebščinami.

Lepo pozdravljeni.

Martina Kozorog Kenda,                                          Mojca Florjančič,
upravljalka učbeniškega sklada                               v. d. ravnateljice

Seznam učbenikov, delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv za šolsko leto 2024/2025.

 

Dostopnost