Spoštovani starši.

Nabava učbeniških gradiv za naslednje šolsko leto poteka po Pravilniku o upravljanju učbeniških skladov in v skladu z Navodili MIZŠ.

Učbenike si bodo vaši učenci lahko, tako kot do sedaj, brezplačno izposodili iz šolskega učbeniškega sklada. Za to vam ni potrebno posebej izpolnjevati obrazcev. Če boste učbenike za učence kupili sami, o tem pisno obvestite razrednike do srede, 24. junija 2021.

Vsa učna gradiva za prvošolce, drugošolce in tretješolce nabavi šola.

Delovne zvezke od 4. do 9. razreda in šolske potrebščine nabavite starši.

Delovne zvezke lahko naročite elektronsko ali jih kupite kjerkoli drugje.

Upamo, da bomo novo šolsko leto pričakali pripravljeni, z vsemi učbeniki, delovnimi zvezki in ostalimi šolskimi potrebščinami.

Lepo pozdravljeni!
Martina Kozorog Kenda,                                          Ciril Makovec,
upravljalka učbeniškega sklada                               ravnatelj

Osnovna šola Dušana Muniha Most na Soči

Seznam učbenikov, delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv za šolsko leto 2021/2022

 1. razred

Seznam učnih gradiv

Kramarič, M. Kern, et al.: LILI IN BINE 1, POSEBNI MALI KOMPLET – medpredmetni delovni zvezki, v 4 delih + 1. del delovnega zvezka za opismenjevanje + priloga Rišem črte 1 + koda za LILIB, založba ROKUS-KLETT, EAN: 3830064620695

Vsa učna gradiva za prvošolce nabavi šola.

 1. razred

Seznam učnih gradiv

Kramarič, M. Kern, et al.: LILI IN BINE 2, OBOGATENI KOMPLET – samostojni delovni zvezki, s prilogo za angleščino, brezplačnimi prilogami + 2. del delovnega zvezka za opismenjevanje + koda za LILIBI v škatli, založba ROKUS-KLETT , EAN: 3831075927919

Vsa učna gradiva za prvošolce nabavi šola.

 1. razred

Seznam učnih gradiv

LILI IN BINE 3, komplet  A, samostojni delovni zvezki za slovenščino, matematiko, okolje in glasbo s prilogo Mala knjižica poskusov in opazovanj 3 in s prilogo za angleščino, brezplačno prilogo + koda LILIBI +  ZNAM VEČ – LILI IN BINE 3, medpredmetno zasnovana zbirka nalog, založba ROKUS-KLETT EAN: 3830064624921

Vsa učna gradiva za tretješolce nabavi šola.

 1. razred

Seznam delovnih zvezkov

Predmet Gradivo EAN Založba Cena
SLJ D. Berc Prah, S. Jan, D. Kapko: RADOVEDNIH PET 4, samostojni delovni zvezek za slovenščino, 2 dela 9789612713263 ROKUS-KLETT 15,00
MAT M. Kopasić, M. Jurkovič: RADOVEDNIH PET 4, samostojni delovni zvezek za matematiko, 4 deli 9789612713294 ROKUS-KLETT 19,00
TJA  SUPER MINDS 1, delovni zvezek za angleščino, poslovenjen, IZDAJA 2018, založba ROKUS-KLETT 9789612718787 ROKUS-KLETT 13,90
NIT Florjančič, Zajc: GRADIVO: NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA 4, navodila in praktično gradivo za ustvarjanje 9789616740241 IZOTECH 13,00
Skupaj: 60,90

 

Seznam učbenikov

M. Blažič, G. Kos et al.: RADOVEDNIH PET 4, berilo, založba ROKUS-KLETT,  EAN: 9789612713270
H. Puchta; G. Gerngross; P. Lewis-Jones: SUPER MINDS 1, učbenik za angleščino, založba ROKUS-KLETT, EAN: 9780521148559
H. Verdev, J. M. Razpotnik: RADOVEDNIH PET 4, učbenik za družbo, založba ROKUS-KLETT, EAN: 9789612713300
A. Štucin, M. Grašič Slevec, P. Mežnar: RADOVEDNIH PET 4, učbenik za naravoslovje in tehniko, založba ROKUS-KLETT, EAN: 9789612713201
T. Mraz Novak, dr. J. Lango: RADOVEDNIH PET 4, učbenik za glasbeno umetnost, založba ROKUS-KLETT, EAN: 9789612713225
 1. razred

Seznam delovnih zvezkov

Predmet Gradivo EAN Založba Cena
UK R Več avtorjev: RADOVEDNIH PET 5,  KOMPLET B  – samostojni delovni zvezki, za slovenščino, matematiko in družbo s kodo 3831075928404 ROKUS-KLETT 39,00
Skupaj: 39,00

Seznam učbenikov

M. Blažič et al.: RADOVEDNIH PET 5, berilo, založba ROKUS-KLETT, količina: 1, EAN: 9789612716875
H. Puchta; G. Gerngross; P. Lewis-Jones: SUPER MINDS 2, učbenik za angleščino, izdaja 2018, založba ROKUS-KLETT, EAN: 9789612718794
M. Umek, O. Janša Zorn: DRUŽBA IN JAZ 2, učbenik za 5. razred, prenovljen, založba MODRIJAN, EAN: 9789617070316
S. Hribar Kojc, Š. Jenko, A. Mesojedec et al.: NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA 5, učbenik, založba MKZ, EAN: 9789610143871
S. Hribar Kojc: GOSPODINJSTVO 5, učbenik, založba MKZ, EAN: 9789610107316
T. Mraz Novak, dr. J. Lango: RADOVEDNIH PET 5, učbenik za glasbeno umetnost, založba ROKUS-KLETT, EAN: 9789612716837
 1. razred

Seznam delovnih zvezkov

Predmet Gradivo EAN Založba Cena
SLJ P. Avbar, D. Dolenc, P. Kodre: OD GLASOV DO KNJIŽNIH SVETOV 6, samostojni delovni zvezek za slovenščino, II. izdaja 9789612717834 ROKUS-KLETT 17,35
TJA D. Goodey, N. Goodey: MESSAGES 1, NEW EDITION, učbenik za angleščino, slovenska izdaja 3831075927261 ROKUS-KLETT 16,50
TJA D. Goodey, N. Goodey: MESSAGES 1, NEW EDITION, delovni zvezek za angleščino, slovenska izdaja 9789612713645 ROKUS-KLETT 14,90
GEO TOPOGRAFSKI IN NEMI ZEMLJEVID SVETA 1:70 000 000, plastificiran, s flomastrom in gobico 3830064620374 AJDA 5,90
Skupaj: 54,65

Seznam učbenikov

M. Robič, J. Berk, J. Draksler: SKRIVNOSTI ŠTEVIL IN OBLIK 6, učbenik za matematiko, prenova 2013, založba ROKUS-KLETT, EAN: 9789612712938
E. Baloh, B. Lenart: GEOGRAFIJA 6, učbenik, založba MKZ, EAN: 9789610116998
H. Verdev: RAZISKUJEM PRETEKLOST 6, učbenik za zgodovino, posodobljen, založba ROKUS-KLETT, EAN: 9789612717162
I. Devetak, M. Kovič, G. Torkar: DOTIK NARAVE 6, učbenik za naravoslovje, prenova 2018, založba ROKUS-KLETT, EAN: 9789612718596
V. Koch, S. Hribar Kojc, T. Hitti: GOSPODINJSTVO 6, učbenik, založba MKZ, EAN: 9789610107323
S. Androlić et al.: PRAVA TEHNIKA 6, učbenik, založba ROKUS-KLETT, EAN: 9789612718558
A. Pesek: GLASBA DANES IN NEKOČ 6, učbenik z dodatkom za prenovljen UN, prenovljen, založba ROKUS-KLETT, EAN: 9789612716172
 1. razred

Seznam delovnih zvezkov

Predmet Gradivo EAN Založba Cena
SLJ P. Avbar, D. Dolenc, P. Kodre: OD GLASOV DO KNJIŽNIH SVETOV 7, samostojni delovni zvezek za slovenščino, II. izdaja 9789612717841 ROKUS-KLETT 17,35
TJA D. Goodey, N. Goodey: MESSAGES 2, NEW EDITION, učbenik za angleščino, slovenska izdaja 3831075927278 ROKUS-KLETT 16,50
TJA D. Goodey, N. Goodey: MESSAGES 2, NEW EDITION, delovni zvezek za angleščino, slovenska izdaja 9789612716714 ROKUS-KLETT 14,90
GEO Monde Neuf: ROČNI ZEMLJEVID EVROPE, plastificirano – piši/briši 9788634126358 DZS 5,90
GEO Monde Neuf: ROČNI ZEMLJEVID AZIJE, plastificirano – piši/briši 9788634126365 DZS 5,70
Skupaj: 60,35

 

Predmet Gradivo EAN Založba Cena
IZP T. Marin, A. Albano: PROGETTO ITALIANO JUNIOR 1, učbenik za italijanščino 9789606930324 MKT 21,50
Skupaj: 21,50

Seznam učbenikov

J. Berk, J. Draksler, M. Robič: SKRIVNOSTI ŠTEVIL IN OBLIK 7, učbenik za matematiko, prenova 2012, založba ROKUS-KLETT, EAN: 9789612712228
H. Verdev: RAZISKUJEM STARI SVET 7 – NOVO POTOVANJE, učbenik za geografijo, založba ROKUS-KLETT, EAN: 9789612719418
O. Janša Zorn, M. Zorn, D. Mihelič: KORAKI V ČASU 7, učbenik za zgodovino, založba DZS, EAN: 9789610201144
E. Tawitian, D. G. Mahmoud, M. Zupančič: JAZ, MIDVA, MI 7, učbenik za domovinsko in državljanko kulturo ter etiko, založba ROKUS-KLETT, EAN: 9789612718541
I. Devetak, M. Kovič, G. Torkar: DOTIK NARAVE 7, učbenik za naravoslovje, prenova 2018, založba ROKUS-KLETT, EAN: 9789612718602
B. Aberšek et al.: TEHNIKA 7, učbenik, založba DZS, EAN: 9788634124255
A. Pesek: GLASBA DANES IN NEKOČ 7, učbenik, prenova 2018, založba ROKUS-KLETT, EAN: 9789612718916
 1. razred

Seznam delovnih zvezkov

Predmet Gradivo EAN Založba Cena
SLJ P. Avbar, D. Dolenc, P. Kodre: OD GLASOV DO KNJIŽNIH SVETOV 8, samostojni delovni zvezek za slovenščino, II. izdaja 9789612717858 ROKUS-KLETT 17,35
TJA D. Goodey, N. Goodey: MESSAGES 3, NEW EDITION, učbenik za angleščino, slovenska izdaja

3831075927285

9789612716745

ROKUS-KLETT 16,50
TJA D. Goodey, N. Goodey: MESSAGES 3, NEW EDITION, delovni zvezek za angleščino, slovenska izdaja

3831075927452

9789612716738

ROKUS-KLETT 14,90
BIO D. Fon, B. Urbančič: BIOLOGIJA 8, interaktivni učni komplet nove generacije za biologijo v 8. razredu osnovne šole 3831075927353 ROKUS-KLETT 14,90
FIZ S. Žigon, M. Pintarič: FIZIKA 8, samostojni delovni zvezek s poskusi, prenova 9789610159148 MKZ 13,90
Skupaj: 77,55

Seznam učbenikov

M. Robič, J. Berk, J. Draksler: SKRIVNOSTI ŠTEVIL IN OBLIK 8, učbenik za matematiko, prenova 2012, založba ROKUS-KLETT, EAN: 9789612712242
H. Verdev, M. Ilc Klun: RAZISKUJEM AFRIKO IN NOVI SVET 8 – NOVO POTOVANJE, učbenik za geografijo, založba ROKUS-KLETT, EAN: 9789612920111
J. Razpotnik, D. Snoj: RAZISKUJEM PRETEKLOST 8, učbenik za zgodovino, založba ROKUS-KLETT, EAN: 9789612710095
E. Tawitian, D. G. Mahmoud, M. Zupančič: JAZ, MIDVA, MI 8, učbenik za domovinsko in državljanko kulturo ter etiko, založba ROKUS-KLETT, EAN: 9789612719326
M. Svečko: SPOZNAVAM SVOJE TELO, učbenik za biologijo v 8. razredu, založba DZS, EAN: 9789610200802
M. Vrtačnik, S. A. Glažar, K. Wissiak Grm: MOJA PRVA KEMIJA 1, učbenik za 8. razred, založba MODRIJAN, EAN: 9789616465755
B. Aberšek, F. Florjančič, A. Papotnik: TEHNIKA 8, učbenik, založba DZS, EAN: 9788634127485
A. Pesek: GLASBA DANES IN NEKOČ 8, učbenik, prenova 2019, založba ROKUS-KLETT, EAN: 9789612719265
 1. razred

Seznam delovnih zvezkov

SLJ P. Avbar, D. Dolenc, P. Kodre: OD GLASOV DO KNJIŽNIH SVETOV 9, samostojni delovni zvezek za slovenščino, II. izdaja 9789612717865 ROKUS-KLETT 17,35
FIZ S. Žigon, M. Pintarič, A. Jagodic: FIZIKA 9, samostojni delovni zvezek s poskusi 9789610159841 MKZ 12,90
GEO  TOPOGRAFSKI IN NEMI ZEMLJEVID SLOVENIJE 1:475.000  (plastificiran, s flomastrom in gobico), založba AJDA 3830064620350 AJDA 5,90
BIO

D. Fon, B. Urbančič: BIOLOGIJA 9, interaktivni dostop do e-učbenika za biologijo v 9. razredu osnovne šole, založba ROKUS-KLETT

Naročimo v šoli

10,00
Skupaj: 46,15

Seznam učbenikov

M. Robič, J. Berk, J. Draksler: SKRIVNOSTI ŠTEVIL IN OBLIK 9, učbenik za matematiko, prenova 2013, založba ROKUS-KLETT, EAN: 9789612712952
H. Verdev, M. Ilc Klun: RAZISKUJEM SLOVENIJO 9 – NOVO POTOVANJE, učbenik za geografijo, založba ROKUS-KLETT, EAN: 9789612920869
J. Razpotnik, D. Snoj: RAZISKUJEM PRETEKLOST 9, učbenik za zgodovino, založba ROKUS-KLETT, EAN: 9789612712990
M. Svečko, A. Gorjan: SPOZNAVAM ŽIVI SVET, učbenik za biologijo v 9. razredu, založba DZS, EAN: 9789610200796
M. Vrtačnik, S. A. Glažar, K. Wissiak Grm: MOJA PRVA KEMIJA, učbenik za 8. in 9. razred, založba MODRIJAN, EAN: 9789612417192, 9789617053340
I. Vrbančič, M. Prel, J. Veit: GLASBA 9, učbenik s CD-jem, založba MKZ, EAN: 9789610125211

Osnovna šola Dušana Muniha Most na Soči, podružnica DOLENJA TREBUŠA

Seznam učbenikov, delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv za šolsko leto 2021/2022

 1. razred

Seznam učnih gradiv

Rajšp, J. Žic: LILI IN BINE 1, samostojni delovni zvezek za matematiko, 3. deli, založba ROKUS-KLETT, EAN: 9789612717971

Kramarič, M. Kern, et al.: LILI IN BINE, delovni zvezek za opismenjevanje – velike tiskane črke, 1. del, založba ROKUS-KLETT, EAN: 3831075927933

Osterman, B. Stare: RAČUNANJE JE IGRA 1, delovni zvezek, ANTUS, 3830017145411

Vsa učna gradiva za prvošolce nabavi šola.

 1. razred

Seznam učbenikov

M. Kordigel Aberšek: LILI IN BINE 2, berilo, založba ROKUS-KLETT , EAN: 9789612712150
N. Grošelj, M. Ribič: LILI IN BINE 2, učbenik za spoznavanje okolja, založba ROKUS-KLETT , EAN: 9789612712143

 

Seznam učnih gradiv

M. Kramarič, M. Kern, et al.: LILI IN BINE 2, samostojni delovni zvezek za slovenščino, 2 dela, založba ROKUS-KLETT , EAN: 9789612716370
M. Rajšp, J. Žic et al.: LILI IN BINE 2, samostojni delovni zvezek za matematiko, 3 deli, založba ROKUS-KLETT , EAN: 9789612716356

Vsa učna gradiva za drugošolce nabavi šola.

 1. razred

Seznam učnih gradiv

LILI IN BINE 3, komplet  A, samostojni delovni zvezki za slovenščino, matematiko, okolje in glasbo s prilogo Mala knjižica poskusov in opazovanj 3 in s prilogo za angleščino, brezplačno prilogo + koda LILIBI +  ZNAM VEČ – LILI IN BINE 3, medpredmetno zasnovana zbirka nalog, založba ROKUS-KLETT EAN: 3830064624921

Vsa učna gradiva za tretješolce nabavi šola.

Seznam učbenikov

M. Kramarič, M. Kern, M. Pipan: LILI IN BINE 3, učbenik za slovenščino, , založba ROKUS-KLETT , EAN: 9789612712761
M. Kordigel, I. Saksida: LILI IN BINE 3, berilo, , založba ROKUS-KLETT , EAN: 9789612712785
M. Rajšp, J. Žic: LILI IN BINE 3, učbenik za matematiko, , založba ROKUS-KLETT , EAN: 9789612714314
N. Grošelj, M. Ribič: LILI IN BINE 3, učbenik za spoznavanje okolja, , založba ROKUS-KLETT , EAN: 9789612712778
N. Juvan, T. Mraz Novak: LILI IN BINE 3, učbenik za glasbeno umetnost, , založba ROKUS-KLETT , EAN: 9789612717759

 

 1. razred

Seznam delovnih zvezkov

Predmet Gradivo EAN Založba Cena
SLJ D. Berc Prah, S. Jan, D. Kapko: RADOVEDNIH PET 4, samostojni delovni zvezek za slovenščino, 2 dela 9789612713263 ROKUS-KLETT 15,00
MAT M. Kopasić, M. Jurkovič: RADOVEDNIH PET 4, samostojni delovni zvezek za matematiko, 4 deli 9789612713294 ROKUS-KLETT 19,00
TJA  SUPER MINDS 1, delovni zvezek za angleščino, poslovenjen, IZDAJA 2018, založba ROKUS-KLETT 9789612718787 ROKUS-KLETT 13,90
NIT Florjančič, Zajc: GRADIVO: NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA 4, navodila in praktično gradivo za ustvarjanje 9789616740241 IZOTECH 13,00
Skupaj: 60,90

Seznam učbenikov

D. Berc Prah, S. Jan, D. Kapko: RADOVEDNIH PET 4, učbenik za slovenščino, založba ROKUS-KLETT, EAN: 9789612713379
M. Blažič, G. Kos et al.: RADOVEDNIH PET 4, berilo, založba ROKUS-KLETT, EAN: 9789612713270
M. Kopasić, M. Jurkovič: RADOVEDNIH PET 4, učbenik za matematiko, založba ROKUS-KLETT, EAN: 9789612713287
H. Puchta; G. Gerngross; P. Lewis-Jones: SUPER MINDS 1, učbenik za angleščino, založba ROKUS-KLETT, EAN: 9780521148559
H. Verdev, J. M. Razpotnik: RADOVEDNIH PET 4, učbenik za družbo, založba ROKUS-KLETT, EAN: 9789612713300
A. Štucin, M. Grašič Slevec, P. Mežnar: RADOVEDNIH PET 4, učbenik za naravoslovje in tehniko, založba ROKUS-KLETT, EAN: 9789612713201
T. Mraz Novak, dr. J. Lango: RADOVEDNIH PET 4, učbenik za glasbeno umetnost, založba ROKUS-KLETT, EAN: 9789612713225

Osnovna šola Dušana Muniha Most na Soči, podružnica PODMELEC

Seznam učbenikov, delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv za šolsko leto 2021/2022

 1. razred

Seznam učnih gradiv

Kramarič, M. Kern, et al.: LILI IN BINE 1, POSEBNI MALI KOMPLET – medpredmetni delovni zvezki, v 4 delih + 1. del delovnega zvezka za opismenjevanje + priloga Rišem črte 1 + koda za LILIB, založba ROKUS-KLETT, EAN: 3830064620695

Vsa učna gradiva za prvošolce nabavi šola.

 1. razred

Seznam učnih gradiv

Kramarič, M. Kern, et al.: LILI IN BINE 2, OBOGATENI KOMPLET – medpredmetni delovni zvezki, v 4 delih s prilogo za angleščino, brezplačnimi prilogami + 2. del delovnega zvezka za opismenjevanje + koda za LILIBI v škatli, založba ROKUS-KLETT , EAN: 3831075927926

Vsa učna gradiva za drugošolce nabavi šola.

 1. razred

Seznam učnih gradiv

LILI IN BINE 3, komplet  A, samostojni delovni zvezki za slovenščino, matematiko, okolje in glasbo s prilogo Mala knjižica poskusov in opazovanj 3 in s prilogo za angleščino, brezplačno prilogo + koda LILIBI +  ZNAM VEČ – LILI IN BINE 3, medpredmetno zasnovana zbirka nalog, založba ROKUS-KLETT EAN: 3830064624921

Vsa učna gradiva za tretješolce nabavi šola.

 1. razred

Seznam delovnih zvezkov

Predmet Gradivo EAN Založba Cena
SLJ D. Berc Prah, S. Jan, D. Kapko: RADOVEDNIH PET 4, samostojni delovni zvezek za slovenščino, 2 dela 9789612713263 ROKUS-KLETT 15,00
MAT M. Kopasić, M. Jurkovič: RADOVEDNIH PET 4, samostojni delovni zvezek za matematiko, 4 deli 9789612713294 ROKUS-KLETT 19,00
TJA  SUPER MINDS 1, delovni zvezek za angleščino, poslovenjen, IZDAJA 2018, založba ROKUS-KLETT 9789612718787 ROKUS-KLETT 13,90
NIT Florjančič, Zajc: GRADIVO: NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA 4, navodila in praktično gradivo za ustvarjanje 9789616740241 IZOTECH 13,00
Skupaj: 60,90

Seznam učbenikov

D. Berc Prah, S. Jan, D. Kapko: RADOVEDNIH PET 4, učbenik za slovenščino, založba ROKUS-KLETT, EAN: 9789612713379
M. Blažič, G. Kos et al.: RADOVEDNIH PET 4, berilo, založba ROKUS-KLETT, EAN: 9789612713270
M. Kopasić, M. Jurkovič: RADOVEDNIH PET 4, učbenik za matematiko, založba ROKUS-KLETT, EAN: 9789612713287
H. Puchta; G. Gerngross; P. Lewis-Jones: SUPER MINDS 1, učbenik za angleščino, založba ROKUS-KLETT, EAN: 9780521148559
H. Verdev, J. M. Razpotnik: RADOVEDNIH PET 4, učbenik za družbo, založba ROKUS-KLETT, EAN: 9789612713300
A. Štucin, M. Grašič Slevec, P. Mežnar: RADOVEDNIH PET 4, učbenik za naravoslovje in tehniko, založba ROKUS-KLETT, EAN: 9789612713201
T. Mraz Novak, dr. J. Lango: RADOVEDNIH PET 4, učbenik za glasbeno umetnost, založba ROKUS-KLETT, EAN: 9789612713225

Osnovna šola Dušana Muniha Most na Soči, podružnica ŠENTVIŠKA GORA

Seznam učbenikov, delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv za šolsko leto 2021/2022

 1. razred

Seznam učnih gradiv

Kramarič, M. Kern, et al.: LILI IN BINE 1, POSEBNI MALI KOMPLET – medpredmetni delovni zvezki, v 4 delih + 1. del delovnega zvezka za opismenjevanje + priloga Rišem črte 1 + koda za LILIB, založba ROKUS-KLETT, EAN: 3830064620695

Vsa učna gradiva za prvošolce nabavi šola.

 1. razred

Seznam učnih gradiv

Kramarič, M. Kern, et al.: LILI IN BINE 2, OBOGATENI KOMPLET – medpredmetni delovni zvezki, v 4 delih s prilogo za angleščino, brezplačnimi prilogami + 2. del delovnega zvezka za opismenjevanje + koda za LILIBI v škatli, založba ROKUS-KLETT , EAN: 3831075927926

Vsa učna gradiva za drugošolce nabavi šola.

 1. razred

Seznam učnih gradiv

LILI IN BINE 3, komplet  A, samostojni delovni zvezki za slovenščino, matematiko, okolje in glasbo s prilogo Mala knjižica poskusov in opazovanj 3 in s prilogo za angleščino, brezplačno prilogo + koda LILIBI +  ZNAM VEČ – LILI IN BINE 3, medpredmetno zasnovana zbirka nalog, založba ROKUS-KLETT EAN: 3830064624921

Vsa učna gradiva za tretješolce nabavi šola.

 1. razred

Seznam delovnih zvezkov

Predmet Gradivo EAN Založba Cena
SLJ D. Berc Prah, S. Jan, D. Kapko: RADOVEDNIH PET 4, samostojni delovni zvezek za slovenščino, 2 dela 9789612713263 ROKUS-KLETT 15,00
MAT M. Kopasić, M. Jurkovič: RADOVEDNIH PET 4, samostojni delovni zvezek za matematiko, 4 deli 9789612713294 ROKUS-KLETT 19,00
TJA  SUPER MINDS 1, delovni zvezek za angleščino, poslovenjen, IZDAJA 2018, založba ROKUS-KLETT 9789612718787 ROKUS-KLETT 13,90
NIT Florjančič, Zajc: GRADIVO: NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA 4, navodila in praktično gradivo za ustvarjanje 9789616740241 IZOTECH 13,00
Skupaj: 60,90

Seznam učbenikov

M. Blažič, G. Kos, et al.: NOVI SVET IZ BESED 4, berilo, založba ROKUS-KLETT, EAN: 9789612710118
H. Puchta; G. Gerngross; P. Lewis-Jones: SUPER MINDS 1, učbenik za angleščino, založba ROKUS-KLETT, EAN: 9780521148559
H. Verdev, J. M. Razpotnik: RADOVEDNIH PET 4, učbenik za družbo, založba ROKUS-KLETT, EAN: 9789612713300
A. Štucin, M. Grašič Slevec, P. Mežnar: RADOVEDNIH PET 4, učbenik za naravoslovje in tehniko, založba ROKUS-KLETT, EAN: 9789612713201
T. Mraz Novak, dr. J. Lango: RADOVEDNIH PET 4, učbenik za glasbeno umetnost, založba ROKUS-KLETT, količina: 1, EAN: 9789612713225
Dostopnost