Sodelovanje s starši

Roditeljski sestanki

  1. Seznanitev staršev LDN PŠ Dolenja Trebuša v šolskem letu 2016/2017, vzgojnim načrtom šole, pravili šolskega reda, kriteriji ocenjevanja in standardi znanja po razredih (6.  september 2016)
  1. Analiza učnega uspeha v 1. ocenjevalnem obdobju in izbirni predmeti ter uporaba gradiv za naslednje šolsko leto (7. februar 2017)

Skupne pogovorne ure – od 14.00 do 15.30

Datumi: 11. 10., 15. 11., 13. 12., 10. 1., 14. 2., 14. 3., 11. 4., 9. 5., 20. 6.

Individualne pogovorne ure (po predhodni najavi)

Ana Makovec: sreda od 7.00 do 7.45

Vojka Kleč: četrtek od 7.00 do 7.45

 

Prireditve

S starši dobro sodelujemo tudi pri organizaciji prevozov na prireditve ter druge dejavnosti.


Člani sveta staršev

  • 1.b in 2. b razred – Luka Burgar
  • 3.b in 4.b razred – Tanja Čušin