Sodelovanje s starši

Roditeljski sestanki

  1. Seznanitev staršev z LDN PŠ Dolenja Trebuša v šolskem letu 2018/2019, vzgojnim načrtom šole, pravili šolskega reda, kriteriji ocenjevanja in standardi znanja po razredih (5.  september 2018)
  2. Analiza učnega uspeha v 1. ocenjevalnem obdobju (februar, 2019)
  3. Šola v naravi in izbirni predmeti (maj, 2019)

 

Skupne pogovorne ure

Popoldanske PU: vsak 2. delovni torek v mesecu od 14.00 do 15.30:

  1. 10., 13. 11., 11. 12., 15. 1., 12. 2., 12. 3., 9. 4., 11. 6.,

 

Dopoldanske PU: po predhodni najavi

Ana Makovec: sreda od 7.00 do 7.45

Nives Gruden: četrtek od 7.00 do 7.45

 

Prireditve

S starši dobro sodelujemo tudi pri organizaciji prevozov na prireditve ter druge dejavnosti.


Člani sveta staršev

  • b in 2.b razred – Edvard Kanalec
  • b in 4.b razred – Luka Burgar