Dnevi dejavnosti

SEPTEMBER

KD: sprejem prvošolcev, 1 ura ( 2. – 4. r.)

KD: priprava na nastop za srečanje za ostarele, 1 ura

(vsi)

TD: vaja evakuacije v sodelovanju s PGD Ponikve in drugimi službami za reševanje (vsi)

OKTOBER

ŠD: pohod v  Bukov gaj (vsi)

ND: gozd  (3. r.)

ND: na kmetiji ( 1. in 2. r)

TD: barvanje tribun  2 uri ( vsi )

 

NOVEMBER KD: interna komemoracija, 1 ura (vsi)
DECEMBER

TD: izdelovanje novoletnih dekoracij in voščilnic, 3 ure

( vsi)

KD: Miklavžev koncert, 1 ura (vsi)

KD: prihod dedka Mraza, 1 ura (vsi)

KD: prireditev ob dnevu samostojnosti in enotnosti, 1 ura (vsi)

KD: priprava za nastop na prednovoletnem srečanju Planotarjev, 1 ura (vsi)

JANUAR ŠD: zimski športni dan (1.-3.r) šolar na smuči (4.r)
FEBRUAR

KD: interna prireditev ob slovenskem kulturnem prazniku 1 ura (vsi)

TD: bilo je nekoč, 3 ure (vsi)

TD: izdelovanje vozička na notranji pogon, 3 ure (4. r.)

MAREC

ŠD: orientacijski pohod in igre na igrišču (1.–3. r.)

TD: izdelovanje pomladnih dekoracij, 2 uri ( 1., 2. in 3.r)

APRIL

KD: srečanje gledaliških ali folklornih skupin, 3 ure (vsi)

KD: generalka za javno prireditev, 2 uri (vsi)

ŠD: atletski troboj na Brajdi (vsi)

ND: zdrave,nezdrave  življenjske navade (1. in 2. r)

ND: od spočetja do rojstva, skrb za zdravje (3.r)

 

MAJ

ŠD: pohod in orientacijski tek (4. r.)

ŠD: plezanje in lokostrelstvo (4. r.)

ND: živali doma Medved in živali potoka(4. r.)

ND: doživljanje in raziskovanje gozda in travnika (4. r.)

TD: od drevesa do deske (4. r.)

KD: spoznavanje folklorne dejavnosti s člani FD Planota    (vsi )

JUNIJ

ND: blejski otok in grad (3. r.)

ND: planšarski muzej, slap Savice, Vogel (4.r)

ND: Kekčeva dežela (1. in 2. r.)

ŠD: pohod po Kolovratu v sodelovanju s PD Tolmin

KD: zaključek bralne značke 1ura (vsi)

KD: interna prireditev ob dnevu državnosti, 1 ura (vsi)