Interesne dejavnosti

Interesne dejavnosti 2016/17

Na šoli bomo tudi v šolskem letu 2016/2017 organizirali večje število interesnih dejavnosti.

Z organiziranjem interesnih dejavnosti želimo učencem ponuditi čim širše možnosti, da si najdejo ustrezno dejavnost, ki jo bodo razvili na osnovi lastnih sposobnosti in želja.

Posamezne interesne dejavnosti bodo vodili učitelji naše šole in zunanji sodelavci.

Interesne dejavnosti bodo začele delovati v mesecu septembru in se končale v mesecu juniju.

Izkušnje nam kažejo, da učenci izberejo preveč dejavnosti in so zato pogosto preutrujeni. Starše zato prosimo, da svetujete učencem pri izbiri dejavnosti.

Za vsa dogajanja v okviru interesnih dejavnosti je odgovorna šola, zato vas prosimo, da spremljate izvedbo, ne bo pa odveč, če boste kdaj kakšno dejavnost tudi pohvalili.

Uspešno in zadovoljno šolsko leto želimo.

Več o posamezni interesni dejavnosti, v katere se lahko vključijo učenci naše šole, lahko preberete v predstavitveni brošuri.

 

URNIK interesnih dejavnosti

Interesna dejavnost Mentor Termin
1. nogomet Luka Mrakič četrtek, 6. ura
2. OPZ 1. razred Marta Volf Trojer torek, 5. ura
3. OPZ 2. 3. in 4. razred Marta Volf Trojer torek, 6. ura
4. MPZ Marta Volf Trojer sreda, 6. in 7. ura
5. socialne igre Maja Obid torek, 7. ura
6. gledališki klub Jasmina Luketa sreda, 7. ura
7. angleška BZ Metka Kavčič Feltrin in
Valentina Dobravec Junc
po dogovoru
8. italijanska BZ Valentina Dobravec Junc po dogovoru
9. bralna značka, EKO BZ Karmen Jerončič torek, 5. uro
10. pustolovski krožek Mateja Maretič in Marjan Rodman po dogovoru
11. Krožek prostovoljstva Mateja Maretič po dogovoru
12. Umetniški krožek Jasmina Luketa petek, 6. ura
13. ročna dela Agnes Kozorog sreda 7. ura
14. joga v vsakdanjem življenju Karmen Jerončič četrtek, 7. ura
15. likovni krožek Mirko Kavčič torek 6. in 7. ura
16. video krožek Andrej Rutar in Žiga Taljat ponedeljek, 8. ura
17. video krožek Mirko Kavčič petek, 6. in 7. ura
18. planinček potepinček Anja Kragelj in Jožica Kovačič po dogovoru
19. prostovoljstvo Mojca Florjančič po dogovoru
20. bralna značka, EKO BZ Neva Dobravec torek, 5. uro
21. bralna značka, EKO BZ Aleksandra Lisjak torek, 6. uro
22. bralna značka, EKO BZ Romana Svetičič ponedeljek. 6. uro
23. kolesarski izpit Aleksandra Lisjak torek, 6. uro