Skoči na glavno vsebino

Izbirni predmeti

Šolsko leto 2023/24

Ponujeni obvezni izbirni predmeti

Ponujeni neobvezni izbirni predmeti

IZBRANI OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI: 

 italijanščina I, španščina I, obdelava gradiv – kovine, obdelava gradiv – les, obdelava gradiv – umetne snovi, računalniška omrežja, šport za sprostitev, šport za zdravje, izbrani šport – odbojka, sodobna priprava hrane, likovno snovanje II, filmska vzgoja III, urejanje besedil, šahovska strategija, varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami in Astronomija – Sonce, Luna, Zemlja.

  IZBRANI NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI:  

Računalništvo 4., 5., 6. r, šport 4., 5., 6. r., tehnika 4., 5., 6. r, tuji jezik angleščina v 1. a in 1. d razredu.

Dostopnost