Izbirni predmeti

Šolsko leto 2020/21

Ponujeni obvezni izbirni predmeti

Ponujeni neobvezni izbirni predmeti

Šolsko leto 2019/20

IZBRANI OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI v šolskem letu 2019/20: italijanščina I, III, španščina I, obdelava gradiv -les, obdelava gradiv – umetne snovi, urejanje besedil, računalniška omrežja, šport za sprostitev, šport za zdravje, varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, šahovske osnove, načini prehranjevanja, sodobna priprava hrane, izbrani šport – odbojka, likovno snovanje I

IZBRANI NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI v šolskem letu 2019/20: angleščina 1.r., šport 4., 5., 6. r., tehnika 4., 5., 6. r., računalništvo 4., 5., 6.r.