Izbirni predmeti

Šolsko leto 2019/20

Ponujeni obvezni izbirni predmeti

Ponujeni neobvezni izbirni predmeti

IZBRANI OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI v šolskem letu 2018/19: italijanščina 1, 2, 3, multimedija, obdelava gradiv LES, obdelava gradiv – kovine, računalniška omrežja, šport za sprostitev, šport za zdravje, varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, šahovska strategija, načini prehranjevanja, sodobna priprava hrane, izbrani šport – nogomet.

IZBRANI NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI v šolskem letu 2018/19: italijanščina 4., 5., 6. r., šport 4., 5., 6. r., tehnika 4., 5., 6. r., računalništvo 4., 5., 6. r.