Projekt organizira Ministrstvo za kmetijstvo in okolje RS v sodelovanju z drugimi ministrstvi, zavodi in organizacijami.
Izvajamo ga vsak tretji petek v novembru. Letos bo to petek, 17. 11., ko obeležujemo dan slovenske hrane.
Projekt je nastal na pobudo Čebelarske zveze Slovenije, saj so čebelarji želeli, da bi bil med slovenskih čebelarjev vsaj en dan na leto zajtrk slovenskim šolarjem.
Namen projekta je:
– zboljšati zavedanje o pomenu lokalne samooskrbe, domače pridelave in predelave;
– približati pomen kmeta in kmetijstva ter čebelarja in čebelarstva;
– izobraževati, obveščati in ozaveščati učence o pomenu zajtrka v okviru prehranjevalnih navad;
– osveščati mlade o pomenu zdravega načina življenja, vključno s pomenom gibanja.
Sredstva za izvedbo tradicionalnega slovenskega zajtrka bo zagotovilo Ministrstvo za kmetijstvo in okolje.
Pri nas bomo ta dan zajtrkovali:
– črn kruh
– maslo
– med
– mleko
– jabolka
Vse sestavine zajtrka bodo lokalne pridelave.