Spoštovani starši
V petek, 8. septembra bomo izvedli kulturni dan, ogled baletne predstave v Tolminu – Čarovnik iz Oza.
Učenci pridejo normalno v šolo, ker bodo imeli 1. uro pouk. Po 1. uri bodo malicali in se ob 9.00 odpeljali v Tolmin.
Vrnejo se do 11.00 in nadaljujejo s poukom po urniku.
Predstava Glasbene šole Tolmin je brezplačna, prevoz pa plačate starši – cca 4.00 evr.
Romana Svetičič,vodja dejavnosti